GERİ

Türkiye, Libya'da orta vadede 10 milyar dolar ihracatı yakalayabilir mi?

13 Mart 2020

Türkiye, Libya'da orta vadede 10 milyar dolar ihracatı yakalayabilir mi?

Libya ile ticari ilişkinin salgın nedeniyle ciddi şekilde sekteye uğradığını dile getiren DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Türkiye'nin Libya'ya üç günlük denizyolu mesafesinde bulunduğunu, bu özelliğinden ötürü Çin ve İtalya'dan kalan boşluğu doldurmada en güçlü aday durumuna geldiğini ifade etti. 

Çin'in Libya'ya ihracatının 2 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu da aktaran Karanfil, "Türkiye 2019 yılında Libya'ya 1.9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bunu 3 milyar doların üstüne çıkarmak mümkün" dedi ve şunları ekledi:

"Türkiye, Libya'ya orta vadede 10 milyar dolar ihracatı yakalayabilir. Libya'nın toplam ithalatı içinde %25'i aşkın bir paya sahip olan Çin ve İtalya, koronavirüsü ile önemli pazarlarından birini daha kaybetme noktasına geldi."

İki ülkenin Libya ile ticari ilişkisinin salgın nedeniyle ciddi şekilde sekteye uğradığını dile getiren DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Çin ve İtalya'dan oluşan boşluğu doldurmada, Libya'ya üç günlük deniz yolu mesafesinde bulunan Türkiye'nin, bu özelliğinden ötürü en güçlü aday durumuna geldiğini ifade etti. Karanfil, koronavirüs salgınının küresel ekonominin seyrini etkilediğini belirtti. Libya'nın üç ithalatçısının İtalya, Çin ve Türkiye olduğunu dile getiren Karanfil, "İtalya, Çin ve Türkiye'nin ayrı ayrı Libya ithalatından aldığı pay yüzde 12 ile 13 arasında değişmekte, üç ülkenin toplam Libya ithalatından aldığı pay ise %39 civarında. Türkiye'nin Libya'ya ihracatı 2019 itibariyle 1.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Çin çok talihsiz ve büyük bir trajedi yaşıyor, şimdi İtalya'da da benzer bir tablo ortaya çıktı. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Öte yandan Çin dünyanın en büyük ekonomilerinden biri ve salgına bağlı oluşan tablo küresel ekonomiyi etkiledi. Boşluklar ortaya çıktı. Libya ile Çin arasındaki ticari ilişkiler durma noktasına geldi. Oluşan boşluğu dolduracak pazar arıyorlar, son gelişmelerle birlikte İtalya da denklemden çıktı. İki ülkenin Libya'ya ticari faaliyetinin sekteye uğraması ile oluşan pazar arayışında biz neden daha etkin rol almayalım?" diye konuştu

Türkiye'nin denizyolu ile Libya'ya üç günlük mesafede bulunduğunu aktaran Karanfil, şunları kaydetti:

"Koronavirüsünden ötürü Çin ve İtalya'nın ulaşım kanallarında meydana gelen tıkanıklığı, avantajlı konumu nedeniyle Türkiye doldurabilir. Virüsün çaresi bulunsa bile bütün dünyada oluşan psikolojik travmanın ortadan kalkması zaman alacaktır. Libya'nın toplam ithalatında Çin'in payı yüzde 13 civarında. Aynı şekilde İtalya ve Çin'in hem Libya hem de Afrika ülkelerindeki payını, Libya'ya üç günlük mesafede oluşumuzun avantajlarını kullanarak ve süreci doğru yöneterek pekâlâ lehimize çevirebiliriz. Libya'da her on kişiden yedisinin üzerinde, Türk giyim markaları var."

Murtaza Karanfil, Libya'da gelişmiş bir sanayi ve üretim altyapısı olmadığından bir ülkenin ihtiyaç duyabileceği her şeyin ihraç edilebileceğini söyledi:

"Bugün Libya'ya gittiğinizde her on kişiden yedisinin üzerinde Türk giyim markalarını görürsünüz, aynı şekilde her on evden yedisinde Türk mobilyası var. Şirket olarak 1987 yılından bu yana Libya ve Afrika pazarıyla çalışıyoruz. Ülke olarak kat ettiğimiz yolun en yakın tanığıyım, çok daha fazlasını yapabiliriz ve bunlar iki ülkenin de yararına olacak. 2020 yılını çok daha umut verici bir sene olarak görüyoruz. Bu rakamın, 2020'de 20l9'a göre yüzde 50'lik artışla 3 milyar dolara yaklaşmasını bekliyoruz. Sadece 2020 Ocak ayında Libya'ya 132 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Libya, Türkiye'nin Afrika'ya açılan kapısı olabilir."

Türkiye'nin jeopolitik konumunun maliyet, ulaşım kolaylığı ve ürün teslim süreleri üzerinde yarattığı avantajların yeterli oranda bilinmediğini de aktaran Karanfil, "Libya'ya denizyolu ile üç günlük mesafedeki Türkiye'den Orta Afrika'ya gönderilen ürünlerin lojistik maliyeti normal maliyetin üçte birini oluşturuyor" dedi.