GERİ

LİBYA İLE EN VERİMLİ TİCARET YÖNTEMİ BARTER

21 Temmuz 2022

LİBYA İLE EN VERİMLİ TİCARET YÖNTEMİ BARTER

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı ve Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, Libya’da çeşitli projeler gerçekleştiren Türk iş insanlarının hak edişlerini alamamaları dolayısıyla uğradıkları mağduriyetin çözümü için barter (takas) sistemini önerdi. Karanfil, barter sisteminin Libya’da güçlükle işleyen ödeme mekanizmasının çözüme kavuşmasının yanı sıra Türk iş insanlarına 40 milyar dolarlık yeni bir pazar sunma potansiyelinin olduğuna dikkat çekti.

2011 öncesi Türk iş insanlarının Libya’da gerçekleştirdikleri projeler karşılığında tahsil edemedikleri tutarın 4 milyar dolar olduğunu belirten Karanfil, bu mağduriyetin çözümü için “barter sistemi”nin hayata geçirilmesini istedi. Karanfil, “Bugün itibarıyla Libya’nın 40 milyar dolarlık kamu hizmetine ihtiyacı var. 4 milyar dolarlık alacak sorununun 11 yıldır çözüme kavuşturulamaması yeni projelerin hayata geçirilmesinin de önünde engel oluşturuyor. Barter sistemiyle tüm bu sorunları aşıp 40 milyar dolarlık hizmet sunumuna talip olabiliriz" ifadelerini kullandı. Küreselleşen dünyada jeopolitik ve jeostratejik unsurlar göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’nin Libya gibi cazibe merkezi ülkelerle ticaret modellerini çeşitlendirmeye yönelmesi gerektiğini ifade eden Karanfil, "Geleneksel ticaretin kalıplaşmış olduğu Libya gibi bir ülkede takas sisteminin daha da büyük yararlar sağlayacağı kanaatindeyiz. Libya’nın Türkiye’ye olan 4 milyar dolarlık borcu petrol ve doğal gaz ile ödeyebilme imkanı sunulursa Libya’nın ihtiyacı olan 40 milyar dolarlık yatırıma da talip olmamızın yolu açılır” dedi.

Murtaza Karanfil, barter sisteminin bir an önce işler hale getirilmesinin Libya’nın geleceği için de çok önemli bir unsur olduğunun bu ülke yöneticilerine anlatılması gerektiğini vurguladı. Karanfil, “İklim değişikliği ile mücadele konusunda birçok ülke dönüşüm sözü verdi ve bu durum Libya gibi özellikle ekonomisi petrole bağımlı olan ülkeleri derinden etkileyecek. Bu durum şunu gösteriyor ki yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüş sürecinde yenilenemez enerjilere talep giderek azalacak. Eğer Libya önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde yeni bir açılım yapmazsa sahip olduğu enerji kaynaklarını doğru şekilde değerlendiremeyip nakde çevirememiş bir ülke olarak yeniden ekonomik imkansızlıklarla boğuşmak zorunda kalacak. Barter sisteminin, Libya’yı böyle bir durumda kalmaktan kurtarabilecek en iyi adım olduğunu hem biz kabul etmeliyiz hem de Libyalılara anlatmalıyız” ifadelerini kullandı.