GERİ

Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil'den Mesaj

10 Şubat 2020

Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil'den Mesaj

Kıymetli İş Ortaklarımız ve Çalışanlarımız,

Küreselleşen dünyada diplomatik ataklar ülke ekonomisini yakından etkiliyor.  Türkiye’nin yakın tarihine bakacak olursak; 1980 yılı itibariyle ekonomi dışa dönük sanayileşme politikalarına yönlendirmiş tir. Daha sonra ki yıllarda görülen dışa bağımlı yapının beraberinde ekonomide gerilemeler yaşanmıştır.

Son 15 yıla gelindiğinde ise Türkiye’de uygulanan maliye politikası başarılı olmuştur. Bu başarının devamı için özel sektörün ilerlemeye müsait yapısıyla ülkemizi kalkındırmayı hedefliyoruz. Türkiye’de mevcut olan ürünlerin üretilmesine teşvik ve ihracata eğilimimizin artması ülke ekonomisi olarak, dokunulması gereken noktalardandır.  Bu bağlamda ekonomide İhracatın önem kazandığı günümüzde yakın tarihteki oluşumlardan ders çıkartarak, üretimde yüksek oranlı ve verimli artışı sağlamak için; ithalatı düşürüp ihracatı yükseltecek bir yapıya koymak, ekonomiyi dışa bağımlı yapıdan çekip çıkarmak, tasarrufu yükseltmek ve böylece ülkemizi daha yukarıya taşımak istiyoruz.

Son dönemde Ortadoğu jeopolitik resesyon içerisine girmektedir. Ortadoğu’da yaşanan bu gerilim Türkiye’nin diplomatik ve ekonomik hamleleriyle seyrini değiştirmektedir. Büyük ve güçlü Türkiye, idealine kavuşmak için, sürdürülebilir büyümeyi temin etmesi, ekonomik reform programını gözden geçirerek dünyanın ileri gelen devletlerinden biri olma yolunda ilerlemektir.

Bu amaçlar dahilinde sürekli değişimin hâkim olduğu dünyada, eski teknolojiler yerine yenilerine bırakıyor. Bu hızı yakalayabilmek için; kurumsal stratejimizi yeniden belirleyip hizmet alanımızı yenileyerek gözden geçiriyoruz.

33 yıllık tecrübemizle yazdığımız başarı hikayemizi devam ettireceğiz;

Gerçek ve İdeal kimliğimiz kendimizi tanımaktan geçiyor. Müşterilerimizin kendi sınırlarını zorlayacakları çözümler üreterek ve onlara güç vererek, rekabet gücünü artırılmalarını istiyoruz. Başarılı iş sonuçlarımızı sürdürülebilir kılabilmek için paydaşların sorumluluklarını yerine getirmeleri sayesinde, bizi kıtaları aşan başarı hikayemizde gayemizi daha belirgin hale getiriyor.  

Karanfil Group olarak ekonomik ve mali diyaloğumuzu arttırarak uluslararası pazarlarda rekabet edebilen; 7 şirketimiz ve güçlü kadromuzla başta lojistik olmak üzere, gıda, inşaat, hazır giyim, dekorasyon, yurt, eğitim ve konaklama, madencilik, savunma ve güvenlik teknolojileri, turizm ve otel işletmeciliği, yedek parça ve servis, sağlık, eczacılık ve yayıncılık alanında hizmet vermekteyiz.

Hedeflerimizi Büyütüyoruz;

Büyük vizyonların peşinden koşuyoruz. Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki ticaret koridorlarının daha hızlı büyümesi, lojistik ağların ve transit geçişleri barındıran bölgelerin önem kazanması stratejilerimizin mihenk taşıdır. Karanfil Group yatırımlarını daha karlı hale getirmek için ülkemizde ve dünyada gerçekleşebilecek ekonomik ve jeopolitik dalgalanmaları başarılı bir şekilde yönetebilmemiz için risk yönetimi ve politikalarımızı daha da geliştirerek sektöre önderlik etmek istiyoruz. Geride bıraktığımız yıllar için performansımızı değerlendirecek olursak; 2017 yılında ihracatımız 24 milyon 266 bin dolar iken, 2018’de bu rakamı 44 milyon 994 bin dolara,2019 yılına gelindiğinde 93 milyon 497 bin 227 dolara çıkardık. 2020’de Libya’ya ihracatın yüzde 50’lik artışla 3 milyar dolara yaklaşmasını hedefliyoruz.  Türkiye olanakları çok yüksek olan ve dinamik bir ülkedir. Karanfil Group olarak dış ticaretten elde ettiğimiz geliri istihdam ederek ülkemizi kalkındırmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin jeopolitik konumundan faydalanarak zihinsel yönden derin kökenleri olan güçlü ve dinamik kadromuzla her adımımızı özveriyle atıyoruz.

Tüm bunları; bize güvenen müşterilerimize, değerimizi kanıtlayan çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

 

Saygılarımla,

Murtaza Karanfil

Yönetim Kurulu Başkanı