إلى الوراء

MÜSİAD Libya Temsilcisi Karanfil: "Libya ile ilişkilerde lokomotif enerji ve lojistik sektörleri"

04 شهريور 2023

MÜSİAD Libya Temsilcisi Karanfil: "Libya ile ilişkilerde lokomotif enerji ve lojistik sektörleri"

"2000’li yıllarda 96 milyon dolar olan ticaret hacmi süreç içerisinde 4,5 milyar doları buldu. 15 milyar dolara ulaşabilecek kapasite için ise enerji ve lojistik sektörleri öncelikli sütunlar olacak”

MÜSİAD Libya Temsilcisi ve Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, Türkiye ile Libya arasında 2000'li yıllarda 96 milyon dolar olan ticaret hacminin süreç içerisinde 4,5 milyar doları bulduğunu belirterek, '15 milyar dolara ulaşabilecek kapasite için ise enerji ve lojistik sektörleri öncelikli sütunlar olacak.” ifadesini kullandı.

Karanfil Group'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Murtaza Karanfil, Türkiye ve Libya ülke arasındaki ekonomik bağların son dönemde önemli bir büyüme kaydettiğini açıkladı.

15 milyar dolara ulaşabilecek kapasite için ise enerji ve lojistik sektörlerinin öncelikli sütunlar olacağını belirten Karanfil, birinci sektörün enerji olurken ikinci planda ise lojistiğin yer aldığını ifade etti.

Enerjinin bugünün dünyasında dış politikaları ve ekonomi politiğini belirleyen temel alanlardan biri olduğunu da dile getiren Karanfil, enerji alanındaki iş birliklerinin önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

'Türkiye ve Libya ilişkilerinde de özellikle Libya ile iş yapan Türk şirketleri açısından gelişen ekonomik ilişkiler ve ticaret çerçevesinde artan bir öneme sahip olan, aynı zamanda da büyük bir potansiyeli barındıran sektör enerjidir. Enerji alanında Türk şirketlerinin Libya’da gerçekleştirdikleri iş birliği örneği olarak geçtiğimiz günlerde hem basında yer alan hem de Libya Ulusal Birlik Hükümeti’nin açıklaması ile ortaya çıkan Çalık Enerji’nin Libya’daki girişimini göstermek mümkündür. Geçmiş dönemde Trablus’un 100 kilometre doğusunda bir başka elektrik santrali inşa eden Çalık Enerji, bu defada Alman şirketlerinin ortaklığı ile Güney Trablus Elektrik Santrali'ni hayata geçirecek.

Bu örnekten de anlaşılacağı üzere, Türk şirketlerinin Libya’daki ticaretten enerjiye, inşaattan imara etkinliklerini yaygınlaştırmaları Türkiye’ye olan güveni daha da artıracaktır. İki ülke arasındaki bu artan güven ortamı da devletler arasında birçok alanda iş birliğinin gerçekleşmesine neden olmaktadır. Bu çerçevede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla geçtiğimiz dönemde Türkiye ile Libya arasında enerji, savunma, ticaret ve iletişim gibi birçok alanda mutabakatların imzalanması da buna örnek olarak gösterilebilir.'

Karanfil, Türk şirketlerinin enerji alanındaki iş birliklerinin Libya’daki diğer etkinliklerin ve ticari ilişkileri de pozitif yönde etkileyeceğini belirterek, 'Bu konu sonuçları itibarıyla da sadece Libya özelinde de sınırlı kalmayacaktır. Libya Afrika’ya açılan kapıdır ve aynı zamanda da Libya, hem Türkiye’ye hem de Avrupa’ya coğrafi avantajı nedeniyle önemli bir ticaret üssü haline getirilebilir.' ifadelerini kullandı.

Başta enerji ve ticaret olmak üzere Libya ile Türkiye ve Türk şirketleri arasında artan iş birliklerinin, Libya’nın istikrarı ile birlikte tüm Afrika’nın kalkınmasını da sağlayacağını belirten Karanfil, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bu minvalde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya’nın istikrarının bölgenin istikrarına katkı sağlayacağını belirtmesi yine son derece önemlidir. Siyasi istikrar ile ekonomi iç içe olduğu için bu Libya’da iş birliklerinin artırılması gerekmektedir. Buna katkı olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Libya'da kalıcı barış ve istikrarın Türkiye'nin temel önceliği olduğunun altını çizmiştir. Libya’nın kalkınması aynı zamanda Afrika’nın kalkınması demektir ve Libya aynı zamanda Avrupa için yeni bir tedarik noktasıdır.'

- 'Libya deniz yolundan limanları vasıtasıyla rahat bir ulaşıma sahip'

Murtaza Karanfil, Libya’nın hem Afrika’ya açılan kapı olması sebebiyle hem de Türkiye ve Avrupa’ya en kısa deniz yolunu sunmasından dolayı önemli bir coğrafya olduğunu belirterek, 'Bu bağlamda Libya’nın deniz yolundan limanları vasıtasıyla rahat bir ulaşıma sahip olması ve ayrıca Afrika kıtasının içerisine doğru kolaylıkla sağlanacak kara ve hava yolu ulaşımı ile 53 Afrika ülkesine ve 1 milyarlık nüfusa ulaşma imkanı sunması küresel düzende ülkeyi bir cazibe merkezi haline getirmektedir. Belirtmekte fayda var ki Türkiye'nin 20 yıllık kalkınma serüvenin de bir sürü bedeller ödenmiştir ve gelinen süreçte bir mükemmeliyete doğru en iyisini yapılmıştır. Bu konuda Libya Afrika'ya açılan kapı vizyonunu geliştirmek istiyorsa en iyi verimi alacak ülke Türkiye'dir.' değerlendirmesinde bulundu.

Karanfil, şu an da gündemde olan liman işletmeciliğinde deneyimli firmaların mevcut olduğunu ve Libya’nın vizyonunda ticareti geliştirmek istediğini ve Türk firmalarıyla hızlı bir şekilde karar alıp doğru ve hakiki ortaklıklar kurulması gerektiğini açıkladı.

Türk şirketlerinin Libya'daki enerji projelerinin iş birliğini artırdığını ve iki ülke arasındaki güveni pekiştirdiğini gösterdiğini de dile getiren Karanfil, 'Libya'nın coğrafi konumu ve ulaşım altyapısı, lojistik sektörünün gelişmesine imkan tanımaktadır. Türk firmalarının Libya limanlarının işletilmesi ve lojistik merkezlerin kurulması, Afrika ve Avrupa ticaret hatlarında Türkiye'nin etkinliğini artırabilir.' ifadelerini kullandı.

Karanfil, bu iş birliklerinin sadece ekonomik değil, aynı zamanda siyasi istikrarı ve bölgesel kalkınmayı desteklemeyi amaçladığını da kaydetti.