GERİ

Teşekkür Mektubu

23 Ocak 2020

Teşekkür Mektubu

       Misyonumuz açıktır, müşterilerimizin tedarik zinciriyle ilgili tüm ihtiyaçlarına cevap veren, onların rekabet güçlerini artırmaları ve ticari fırsatlar yaratmaları için bütüncül çözümler sunan, ülkesine ve topluma katkı sağlayan bir şirket olma yolunda ilerlemektir.

      Türkiye yeni bir geleceğe hazırlanırken attığı her adımda stratejik ve jeopolitik konumu dolayısıyla dünya gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Bu doğrultuda 2023 yılı Türkiye’nin 100.yıl hedefleri dahilinde yaptığımız işte en iyi olmak, kurumsal stratejimizi yeniden belirleyip hizmet alanımızı yenileyerek gözden geçiriyoruz. Ülkemize yararlı işler yapmak için çıktığımız bu yolda katıldığımız DEİK Libya İş Konsey Başkanlığı seçimlerinde ben ve ekibim büyük bir başarı elde etmiştir.

      Türkiye’yi daha ileri taşımak için verdiğimiz mücadelede bize verdikleri destekten dolayı işine yüreğini koyan tüm çalışanlarımıza, bizi yukarıya taşıyan müşterilerimize ve iş ortaklarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Emek Veriyoruz, Büyüyoruz, Saygılarımla.

Murtaza Karanfil