GERİ

Teşekkür Mektubu

23 Ocak 2020

Teşekkür Mektubu

Misyonumuz açıktır; müşterilerimizin tedarik zinciriyle ilgili tüm ihtiyaçlarına cevap veren, onların rekabet güçlerini arttıran ve ticari fırsatlar yaratmaları için bütüncül çözümler sunan, ülkesine ve topluma katkı sağlayan bir şirket olma yolunda ilerlemektir.

Türkiye yeni bir geleceğe hazırlanırken, attığı her adımda stratejik ve jeopolitik konumu dolayısıyla dünya gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Bu doğrultuda, 2023 yılı için Türkiye’nin 100. yıl hedefleri dahilinde yaptığımız işte en iyi olmak adına kurumsal stratejimizi yeniden belirleyerek hizmet alanımızı yenileyip gözden geçiriyoruz. Ülkemize yararlı işler yapmak için çıktığımız bu yolda, katıldığımız DEİK Libya İş Konsey Başkanlığı seçimlerinde şahsım ve ekibim büyük bir başarı elde etmiştir.

Türkiye’yi daha ileri taşımak için verdiğimiz mücadelede, işine yüreğini ortaya koyarak verdikleri destekten dolayı tüm çalışanlarımıza, bizi yukarıya taşıyan müşterilerimize ve iş ortaklarımıza teşekkürü bir borç biliriz.

Emek veriyoruz, büyüyoruz.

Saygılarımla,

Murtaza KARANFİL